Gezamenlijke inkoop Brabantse regio's gerealiseerd!

Sinds december 2018 heeft PROOF Adviseurs de vijf jeugdzorgregio's in Noord-Brabant mogen begeleiden bij het samenwerkingsproces rondom gezamenlijke inkoop van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en de bijbehorende tender. Tijdens het proces hebben wij ook vaak contact gehad met de in Noord-Brabant actieve Gecertificeerde Instellingen. Afgelopen donderdag 13 februari 2020 werden door de vijf regio's met vijf GI's contracten gesloten. Wij zijn blij met het resultaat, trots op onze bijdrage eraan en dankbaar voor de goede samenwerking. Voor meer informatie....https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/brabant-bundelt-krachten-bij-inkoop-jeugdzorg.12320205.lynkx