Governance en verbonden partijen

Adviesbureau voor samenwerking in de publieke sector.

Terug naar expertises

Samenwerking is in de publieke sector steeds meer een noodzaak; zowel tussen overheden als tussen publieke en private partijen. Bundeling van krachten en kennis kan het uitvoeren van (complexe) taken gemakkelijker, goedkoper en effectiever maken. Maar er zijn ook risico’s, zoals financiële risico’s en risico’s op het terrein van markt en overheid (staatssteun, aanbesteding, eerlijke mededinging).

Democratische legitimatie

De democratische controle op het verbonden- partijenbeleid en het functioneren van de verbonden partijen wordt steeds belangrijker. Aandacht voor samenwerkingsverbanden op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen laat zien dat een (negatieve) stemming kan ontstaan. Ook daarom is het voor overheidsorganisaties zaak om hun verbonden-partijenbeleid en de sturing op verbonden partijen adequaat vorm te geven.

Werkbare governance

Wij zijn ervaren in de op- en inrichting van samenwerkingsverbanden. Vaak worstelen partijen met het vinden van een goed besturingsmodel (governance). Wij kunnen partijen effectief verbinden door een werkbare governance te ontwerpen per verbonden partij of een breder model voor alle verbonden partijen. Wij besteden veel aandacht aan de formele (juridische) rollen van algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter, maar ook die van aandeelhouder of bestuurder. Een goede governance betekent ook aandacht voor de praktische rollen die de deelnemers in een samenwerkingsverband hebben te vervullen. Dit zijn de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Ook met ons samenwerken?

Benieuwd naar wat onze adviseurs voor uw organisatie kunnen betekenen? Laten we kennismaken!

Neem contact op