Inkoop, uitbesteden en contractmanagement

Overheidsorganisaties voeren publieke taken niet altijd in eigen beheer uit. Steeds vaker besteden ze die taken uit aan verzelfstandigde organisaties, samenwerkingsverbanden of aan marktpartijen.

Of het nu gaat, samenwerking of uitbesteding, wij helpen om de rol van de opdrachtgever goed in te vullen. Omgekeerd bieden wij ondersteuning en advies aan uitvoerende organisaties om hun rol als professionele opdrachtnemer te versterken.

Stevig fundament

Het is van belang dat opdrachtgever en opdrachtnemer hun afspraken vastleggen in contracten. Een goed contract, waarin alle afspraken over sturing- en verantwoording zijn opgenomen, legt een stevig fundament onder de samenwerking. Maar even belangrijk zijn de werkprocessen en het onderlinge vertrouwen.

PROOF Adviseurs heeft veel kennis en ervaring op het terrein van inkoop, uitbesteden en contractmanagement. Wij kunnen u onder meer van dienst zijn met het begeleiden van aanbestedingen, contractonderhandelingen en subsidietrajecten. Ook kunnen wij u helpen met de inrichting van de inkoopfunctie en het contractmanagement.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers

Onze dienstverlening richt zich nadrukkelijk op zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Dit vanuit de overtuiging dat beide partijen belang hebben bij een professionele, heldere en duidelijke samenwerking.

Onze opdrachtgevers

logo-17
logo-10
logo-5
logo-9
logo-8
logo-12
logo-3
logo-18
logo-15
logo-11
logo-14
logo-6
logo-16
logo-1
logo-7
logo-13
logo-4
logo-2
Een greep uit ons werk

Ook met ons samenwerken?

Neem contact op