Onderzoek en opleiding

Adviesbureau voor samenwerking in de publieke sector.

Terug naar expertises

Onderzoek

PROOF Adviseurs is goed thuis in organisatie- en evaluatieonderzoek. Adequaat onderzoek draagt bij aan goede besluitvorming en democratische verantwoording. Objectiviteit en onafhankelijkheid staan bij de uitvoering van onze onderzoeken centraal. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we een sterk onderscheid hanteren tussen feiten en meningen en dat we nadrukkelijk de samenhang tussen bevindingen, conclusies en aanbevelingen bewaken.

De afgelopen jaren voerden de adviseurs van PROOF onder meer onderzoeken uit naar sturing en toezicht op gemeenschappelijke regelingen (Rekenkamer Oost-Nederland) en naar het gezamenlijke inkoopbeleid van vier Noord-Limburgse gemeenten (Rekenkamercommissie Roermond).

Opleiding

PROOF Adviseurs biedt een aantal in company trainingen en opleidingen op haar vakgebied aan:

  • Workshops over sturing en toezicht op gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen. Doelgroep: leden van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen
  • Leergang Samenwerkingsrecht, waarin onder meer rechtsvormkeuzen en governancevraagstukken aan bod komen. Doelgroep: ambtenaren en juristen
  • Workshops governance verbonden partijen. Doelgroep: bestuurders en (top)ambtenaren.

PROOF Adviseurs geeft verder trainingen en cursussen voor gerenommeerde opleidingsinstituten. Zo werken zij mee aan de Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden van de VU Law Academy, Actualiteiten WGR op de VNG-Juridische tweedaagse en Inbesteden en publiek-publiek samenwerken van de Universiteit Utrecht.

Onze adviseurs treden ook regelmatig als gastspreker op congressen van bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg en de Vereniging voor Bestuurskunde. Ook geven zij inleidingen bij kringen van griffiers, gemeentesecretarissen en rekenkamers.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Ook met ons samenwerken?

Benieuwd naar wat onze adviseurs voor uw organisatie kunnen betekenen? Laten we kennismaken!

Neem contact op