Vormgeving publieke organisaties

Adviesbureau voor samenwerking in de publieke sector.

Terug naar expertises

Bij de vormgeving van publieke uitvoeringsorganisaties en samenwerkingsverbanden is het niet altijd even gemakkelijk om de juiste juridische vorm te kiezen. PROOF adviseurs heeft daartoe een handreiking ontwikkeld in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de hand van het volgende stappenschema helpen wij u bij het maken van de keuze voor bij uw specifieke situatie passende vormgeving en inrichting:

In dit stappenschema besteden we veel aandacht aan de juridische aspecten die op elkaar afgestemd moeten worden om tot een passend model te komen:

Meer weten?

Neem contact met ons op

Ook met ons samenwerken?

Benieuwd naar wat onze adviseurs voor uw organisatie kunnen betekenen? Laten we kennismaken!

Neem contact op