Wet gemeenschappelijke regelingen

Adviesbureau voor samenwerking in de publieke sector.

Terug naar expertises

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is dé wet die gaat over samenwerking tussen gemeenten, provincies en/of waterschappen. Denk daarbij aan belastingsamenwerkingsverbanden, veiligheidsregio’s, regionale gezondheidsdiensten, omgevingsdiensten, sociale diensten, werkvoorzieningsschappen, afvalverwijderaars, maar ook aan ambtelijke fusies.

De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 januari 2015 gewijzigd. De gevolgen van de dualisering van het gemeente- en het provinciebestuur zijn verwerkt en er zijn andere wijzigingen doorgevoerd om vertegenwoordigende organen beter in positie te brengen. Verder is er een nieuwe vorm van samenwerking ingevoerd, de bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze komt naast de bestaande vormen van het gemeenschappelijk openbaar lichaam, het gemeenschappelijk orgaan, de centrumregeling en de regeling zonder meer.

Misverstanden

Er leven veel misverstanden rond de Wgr. Deze zou stroperig en inflexibel zijn. Veel van de mogelijkheden zijn echter niet bekend. Dat leidt vaak tot keuzes voor andere rechtsvormen die veel minder toegerust zijn op democratische sturing en controle.

PROOF Adviseurs vertelt u graag meer over hoe u de Wet gemeenschappelijke regelingen goed kunt benutten. Ook maken we een vergelijking met andere rechtsvormen. Verder adviseren wij over het juridisch op orde houden of maken van uw gemeenschappelijke regeling.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Ook met ons samenwerken?

Benieuwd naar wat onze adviseurs voor uw organisatie kunnen betekenen? Laten we kennismaken!

Neem contact op