Inventarisatie samenwerkingsverbanden decentrale overheden

Samenwerking tussen decentrale overheden is hot. Maar wie werkt nu eigenlijk samen met wie en wat zijn de kenmerken van die samenwerkingsverbanden?

PROOF Adviseurs heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, de inventarisatie-samenwerkingsverbanden-decentrale-overheden afgerond. PROOF Adviseurs werkte hierbij samen met KWINK groep en Universiteit van Tilburg.

Inzicht in samenwerkingsverbanden

Het onderzoek geeft inzicht in de omvang, aard en kenmerken van samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen. Het gaat daarbij om de aantallen en typen publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en overige (informele) samenwerkingsverbanden. Er is specifiek ingezoomd op de beleidsvelden bedrijfsvoering, economie en sociaal domein.

Meer informatie

Wij vertellen u graag meer over dit onderzoek. U kunt ons bereiken via info@proofadviseurs.nl.

Onze opdrachtgevers

logo-18
logo-2
logo-8
logo-10
logo-4
logo-13
logo-1
logo-15
logo-3
logo-14
logo-11
logo-12
logo-6
logo-16
logo-9
logo-17
logo-5
logo-7
Een greep uit ons werk

Ook met ons samenwerken?

Neem contact op