Florian Theissen

Het werk van Florian kenmerkt zich door de combinatie van juridisch specialisme, interdisciplinaire blik, affiniteit met beleidsinhoud en grote betrokkenheid bij de opdrachtgever.

Florian richt zich in zijn werk voornamelijk op vormgeving van samenwerking, verzelfstandiging en uitbesteding. Hij is gespecialiseerd in Europees recht (aanbesteding, staatssteun, mededinging), bestuurlijk organisatierecht en ondernemingsrecht bij overheden. Hij heeft bijzondere inhoudelijke affiniteit met vraagstukken in het sociaal domein.

Florian geeft integraal juridisch organisatieadvies. Zijn stijl is pragmatisch met oog voor detail. Hij schakelt snel tussen organisatiekundige ervaring en zijn juridisch specialismen. Florian is geïnteresseerd in de invalshoeken van andere disciplines en beleidsinhoudelijke vraagstukken. Hij is een ervaren proces- en projectmanager.

Loopbaan

  • 2015 - heden : PROOF Adviseurs: Adviseur en Partner
  • 2013 - 2015 : KokxDeVoogd: Adviseur en Partner
  • 2011 - 2012 : PWC Nederland: Legal Services Manager
  • 2007 - 2011 : Berenschot Public Management: Senior-Consultant Bestuurlijk Juridisch Organiseren
  • 2003 - 2006 : Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Docent en Onderzoeker

Opleiding

Florian studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, met als afstudeerrichtingen Internationaal & Europees Recht en Rechtstheorie.

Nevenfuncties

Naast zijn werk bij PROOF is Florian als buitenpromovendus verbonden aan het Europa Instituut van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij verricht daar een rechtsvergelijkend onderzoek naar jurisprudentie over grondrechtenbescherming.

Publicaties

Bekijk de volledige publicatielijst

Ook met ons samenwerken?

Neem contact op