Laura Huntjens

Laura is een pragmatisch bestuurlijk juridisch adviseur met een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Zij is gespecialiseerd in het vormgeven en inrichten van publieke organisaties.

Laura adviseert vooral op basis van het bestuurlijke organisatierecht, maar is ook goed bekend met het ondernemingsrecht. Daarnaast richt zij zich op onderzoek. Dit kunnen zowel onderzoeken zijn voor rekenkamer(commissie)s naar bijvoorbeeld (het functioneren) van verbonden partijen, als meer beleidsmatige onderzoeken.

Laura is ervaren in het opstellen van gemeenschappelijke regelingen, ontwerpen van besturingsmodellen (governance), het opstellen van interne regelgeving en overeenkomsten en het bestuurlijk juridisch begeleiden van de totstandkoming daarvan.

Oplossingen moeten volgens Laura juridisch kloppen, maar het is voor haar evengoed van belang dat deze passen bij de (bestuurlijke) organisatie en praktisch hanteerbaar zijn. Laura heeft een directe stijl van adviseren, is eigenwijs waar dat noodzakelijk is voor het bereiken van het beste resultaat en houdt van het oplossen van een bestuurlijk-juridische puzzel.

Loopbaan

  • 2015 - heden : PROOF Adviseurs: adviseur en partner
  • 2014 - 2015 : Adviseur bestuurlijk organisatierecht bij KokxDeVoogd
  • 2006 - 2014 : Senior juridisch adviseur bij Berenschot

Opleiding

Bestuurskunde en Nederlands Recht (staats- en bestuursrecht). Beide aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicaties

Bekijk de volledige publicatielijst

Ook met ons samenwerken?

Neem contact op