Rob de Greef

Rob is een jurist met een scherp oog voor de politiek-bestuurlijke context. Hij is gespecialiseerd in vormgeving van samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden, in het bijzonder allerlei vormen van gemeenschappelijke regelingen.

Zijn juridische aandachtspunten zijn staatsrecht, gemeenterecht, algemeen bestuursrecht en overheidsprivaatrecht. Hij begeleidt gemeenten, provincies en waterschappen bij de vormgeving van samenwerkingsverbanden, houdt zich veel bezig met governance vraagstukken rond verbonden partijen en ook met interbestuurlijk toezicht, binnengemeentelijke decentralisatie en bevoegdheidsvraagstukken. Hij is ook een gedreven docent die graag op interactieve wijze zijn ‘cursisten’ langs de te behandelen stof brengt.

Rob publiceert regelmatig over samenwerkingsrecht in gerenommeerde bladen als De Gemeentestem, het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht en Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. Hij is verder auteur van het artikelsgewijze commentaar op de Wet gemeenschappelijke regelingen in Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet (Wolters Kluwer).

Loopbaan

  • 2015 - heden : PROOF Adviseurs: Adviseur en Partner
  • 2012 - 2015 : KokxDeVoogd: Adviseur en Partner
  • 2008 - 2011 : Berenschot Public Management: Senior-Consultant Bestuurlijk Juridisch Organiseren
  • 2005 - 2008 : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Beleidsmedewerker

Opleiding

Rob studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting staats- en bestuursrecht, aan de Radboud Universiteit.

Nevenfuncties

Rob is docent/onderzoeker staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit sinds 2011. Hij is betrokken bij de vakken gemeenterecht, overheidsrechtspersonenrecht en staatsrecht en schrijft daarnaast een proefschrift over de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen.

Rob is bij Wolters Kluwer ook vaste kroniekschrijver van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, gast-annotator bij de Gemeentestem, redactielid bij De Gemeentewet en haar toepassing en auteur van het artikelsgewijs commentaar op de Wet gemeenschappelijke regelingen in Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet.

Voor Reed Business is hij auteur van het artikelsgewijze commentaar op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht in de Kennisbank Bestuursrecht. Tevens schrijft hij wel eens een gastcolumn op gemeente.nu.

Lidmaatschap

Rob is lid van de Staatsrechtkring, de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en de Nederlandse Juristenvereniging (NJV).

Publicaties

Bekijk de volledige publicatielijst

Ook met ons samenwerken?

Neem contact op