Rapport ‘Versterking gemeenteraden bij effectieve samenwerking?’

De democratische legitimatie bij intergemeentelijke samenwerking is al enige tijd een aandachtspunt binnen samenwerkingsland. Samenwerking houdt in dat zeggenschap wordt gedeeld, waardoor één afzonderlijke gemeenteraad niet langer beslissend is in alles wat de samenwerking aangaat. Hierdoor vergt kaderstelling en controle vaak meer inspanning. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van zowel informele instrumenten als formele instrumenten.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) schreef PROOF Adviseurs een rapport over de laatste categorie instrumenten. In het rapport zijn de mogelijkheden in kaart gebracht voor wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeentewet ter versterking van de positie van gemeenteraden. In het rapport gaan we in op mogelijkheden voor wetswijziging die passen binnen het huidige wettelijke kader.

Het rapport en bijbehorend bijlagenboek zijn op 18 februari aangeboden aan de Tweede Kamer.

Onze opdrachtgevers

logo-8
logo-14
logo-12
logo-5
logo-1
logo-6
logo-7
logo-13
logo-10
logo-4
logo-15
logo-3
logo-9
logo-11
logo-18
logo-2
logo-16
logo-17
Een greep uit ons werk

Ook met ons samenwerken?

Neem contact op